Milí naši příznivci, Občané 2.0, partneři, podporovatelé,

je za námi další rok a my bilancujeme. A chceme vám poděkovat.

Díky vaší podpoře, zájmu o vaše okolí či věci veřejné, díky vašim aktivitám měnícím věci kolem vás se nám letos zase podařilo udělat společně kus dobré práce. Ve Frank Bold chceme měnit svět právem. Jde to a půjde to jen s vámi. Pomozte nám i v roce 2018 dělat svět lepším.

Našim cílem je pomoci tam, kde stojí slabší proti silnějšímu. Spojit lidi, kteří si mohou navzájem předat inspiraci, zkušenosti nebo se společně zapojit do veřejného dění. Dokázat, že se dají dělat věci otevřeně a odvážně. Učit a inspirovat studenty práv, kteří jako naši stážisté pracují na konkrétních případech po celé republice a pomáhají v případech veřejného zájmu.

A v této práci chceme pokračovat! Podpořte nás právě teď vánočním darem, ať můžeme pomáhat všem Občanům 2.0 v jejich pozitivním úsilí i další rok. Naše práce je možná jen díky vám. Svým darem nám pomůžete podpořit ty, kteří se berou za záležitosti nás všech. Děkujeme vám!  

Podpořit darem

Nebo dar pošlete s vaším jménem přímo na dárcovský účet 2500212260/2010.

 

Vážíme si, že jste s námi.


Pojďme si společně poskočit nad tím, že díky dlouhodobé práci se věci daří.

Co se v roce 2017 podařilo? Na čem jsme pracovali a kde pomáhali? Kam se s vaší pomocí můžeme v roce 2018 posunout?

Právní poradna

  • Vyřešili jsme spoustu případů v naší právní poradně - poskytli jsme téměř 600 právních rad v případech veřejného zájmu. Díky vám jsme pomáhali v otázkách korupce či střetu zájmu, plýtvání s veřejnými prostředky, netransparentnosti, nešetrného přístupu k veřejnému prostoru, ničení přírody i životního prostředí ve městech. 
  • 89 % klientů naší poradny považuje naše rady za užitečné a postupuje podle nich.
  • Na právní pomoci aktivním občanům se pod supervizí právníků podílelo letos 27 studentů práv a věnovali této smysluplné práci přes 1200 hodin svého volného času.
Pomozte právní poradně fungovat i v roce 2018 a být tu pro ty, kteří se zajímají a chtějí aktivně měnit věci kolem nás k lepšímu.

Podpora Občanů 2.0  

  • Spolku Lužňáci se podařilo iniciovat úspěšné referendum, ve kterém se místní lidé vyslovili k zákazu těžby štěrkopísku v Chropyni.
  • I v Pardubicích bilancují – díky dlouhodobé práci dokázali místní Občané 2.0 zachránit desítky zdravých stromů, které se podařilo včlenit do rozvojových a rekonstrukčních projektů.
  • Do sítě aktivních Občanů 2.0 jsme i díky vám poskytli v roce 2017 více než 400 hodin právní podpory.

Pomozte dalším aktivním občanům i v roce 2018 najít ty správné nástroje, jak se ptát, ozvat se, zapojit se a být slyšen.

Online návody a rady

  • K dnešnímu dni najdete v naší bezplatné webové poradně přes 200 návodů a 483 zodpovězených dotazů.
  • Do naší online poradny zavítalo více než čtvrt milionu návštěvníků, aby tu našli návod, jak postupovat, nebo si stáhli vzor právního podání. V letošním roce jsme proto realizovali průzkum a získali odpovědi, jak pro vás udělat naši online poradnu ještě užitečnější.

Pomozte nám s tím. Připravujeme videa i návody s infografikou, díky kterým se lidé ve webové poradně rychleji zorientují a najdou odpovědi.

 

Díky vašemu daru se to vše může podařit. Děkujeme za vaši podporu a že stojíte při nás. Přejeme vám i nám nový rok plný nových výzev, které nás posouvají kupředu.

S přáním krásných vánočních svátků

Petr Kalíšek

Vedoucí servisu pro občany

Frank Bold

 

P.S. Váš dar vyšší než 1000 Kč si můžete odečíst ze základu daně.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
Odhlásit se můžete zde